Archief van: februari 2016


Ook de levering van lauw grondwater valt onder de Warmtewet

Ook de levering van lauw grondwater valt onder de Warmtewet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de Warmtewet. Lange tijd was er onzekerheid of de Warmtewet alleen zag op warmte die direct als zodanig bruikbaar was, of dat lauw water dat wordt gebruikt voor een warmtepomp, als onderdeel van een bodemenergiesysteem, ook als warmte moet worden aangemerkt in de zin van de Warmtewet. (meer…)