Archief van: juni 2016


Ook broei vereist CO2-emissierechten

Ook broei vereist CO2-emissierechten

Indien een kolenopslag voor een kolencentrale in technisch verband staat met een installatie waarbinnen de activiteiten plaatsvinden zoals beschreven in de richtlijn Handel in broeikasgasemissierechten, dan behoort de opslag toe aan de installatie zodat deze richtlijn ook daarop van toepassing is. Bovendien dient een exploitant emissierechten te hebben voor de steenkolen die door broei verloren gaan gedurende de opslagperiode. Dat volgt uit een interessante uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 9 juni. (meer…)