Archief van: maart 2016


Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 9 maart 2016 uitspraak gedaan over de vereisten waaraan moet worden gedaan bij het stellen van financiële zekerheid voor de ontmanteling van kerncentrales op basis van de Kernenergiewet. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat bij het stellen van financiële zekerheid rekening moet worden gehouden met inflatie en met onvoorziene kosten, zodat de zekerheidstelling van meet af aan voldoende is om de ontmantelingskosten te dekken.

(meer…)