Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

en

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland had de raad van de gemeente Amsterdam een reactieve aanwijzing gegeven omdat de raad een bestemmingsplan had vastgesteld dat voorziet in de realisatie van drie nieuwe windturbines. Dat is in strijd met artikel 32, eerste lid, van de Provinciale Verordening Ruimte (hierna: PRV). Lees meer…