Minister EZ geeft visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten

Minister EZ geeft visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten

De minister van Economische Zaken geeft in een kamerbrief van 1 februari 2016 zijn visie op de rol van omgevingsmanagement bij energieprojecten. Een goede uitvoering van omgevingsmanagement is van cruciaal belang voor het kunnen realiseren van de energietransitie. De minister geeft in zijn brief een aantal belangrijke uitgangspunten waar energieprojecten (nu en in de toekomst) aan moeten voldoen.

Lees meer…

Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

en

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland had de raad van de gemeente Amsterdam een reactieve aanwijzing gegeven omdat de raad een bestemmingsplan had vastgesteld dat voorziet in de realisatie van drie nieuwe windturbines. Dat is in strijd met artikel 32, eerste lid, van de Provinciale Verordening Ruimte (hierna: PRV). Lees meer…