Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

en

Zoals wij eerder op dit blog meldden, heeft minister Kamp, na het wegstemmen van de Wet Stroom in de Eerste Kamer, een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt de vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord te beperken door op korte termijn alsnog de noodzakelijke bepalingen voor het elektriciteitsnet op zee en een versnelling van de realisatie van wind op land te regelen. De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. ingestemd met dit nieuwe wetsvoorstel. Lees meer…

Nieuw wetsvoorstel Stroom ingediend  bij de Tweede Kamer

Nieuw wetsvoorstel Stroom ingediend bij de Tweede Kamer

en

In december 2015 is de Wet Stroom in de Eerste Kamer verworpen. De minister van Economische Zaken heeft nu, na advies van de Raad van State, een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt de vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord te beperken door op korte termijn alsnog de noodzakelijke bepalingen voor het elektriciteitsnet op zee en een versnelling van de realisatie van wind op land te regelen.

Lees meer…

Minister EZ geeft visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten

Minister EZ geeft visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten

De minister van Economische Zaken geeft in een kamerbrief van 1 februari 2016 zijn visie op de rol van omgevingsmanagement bij energieprojecten. Een goede uitvoering van omgevingsmanagement is van cruciaal belang voor het kunnen realiseren van de energietransitie. De minister geeft in zijn brief een aantal belangrijke uitgangspunten waar energieprojecten (nu en in de toekomst) aan moeten voldoen.

Lees meer…

Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

Reactieve aanwijzing windturbines in Amsterdam blijft in stand

en

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland had de raad van de gemeente Amsterdam een reactieve aanwijzing gegeven omdat de raad een bestemmingsplan had vastgesteld dat voorziet in de realisatie van drie nieuwe windturbines. Dat is in strijd met artikel 32, eerste lid, van de Provinciale Verordening Ruimte (hierna: PRV). Lees meer…