Over deze blog

Blogklimaatenergie.nl is hét weblog over de klimaat- en energietransitie. Op dit blog worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, nieuws en jurisprudentie op de voet gevolgd.

Actuele onderwerpen worden in de vorm van korte blogberichten beschreven. Deze blogberichten omvatten uiteenlopende relevante onderwerpen, zoals een gasloze gebouwde omgeving, warmtelevering en tarifering, klimaatadaptatie, carbon capture and storage (CCS), schone mobiliteit, warmtenetten, duurzame gebiedsontwikkeling, windmolens, zonne-energie, luchtkwaliteit, warmtekoudeopslag (WKO), geothermie en energiebesparing.

Blogklimaatenergie.nl is een initiatief van het kantoorbrede Klimaat- en Energietransitieteam van Pels Rijcken. Onder de noemer Pels Rijcken 1.5° bundelen wij al onze kennis, expertise en activiteiten op het gebied van klimaatverandering en energietransitie. Want alle vraagstukken grijpen in elkaar, net als alle oplossingen. Pels Rijcken: Oog voor samenhang.

Wij hechten belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wilt u de inhoud van Blogklimaatenergie.nl overnemen op uw eigen website, neemt u dan contact met ons op via redactie@blogklimaatenergie.nl.

Auteursrecht voorbehouden.